Tool Pvlol 2022 new


pass giải nén:123
KEY KÍCH HOẠT DÙNG ĐƯỢC CHO CẢ PVLOL VÀ RIOTV2
ĐỔI MÁY, ĐỔI QUA LẠI GIỮA 2 TOOL CHỜ 30P NHÉ CÁC BẠN
CÁCH CÀI : TẢI TOOL VỀ GIẢI NÉN VÀ CHẠY FILE SEYUP TIẾP ĐẾN MỞ TOOL LÊN NHẬP KEY VÀ VÀO GAME TEST THÔI, AE XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

PHÍM CHỨC NĂNG

- Giữ Shift : BẬT/TẮT MENU
- Phím K : Bật/Tắt Né skill
- Phím F5: Tắt Vòng Khi Chơi Nét
- Giữ nút Space : Combo skill
- Giữ nút V để farm
- Giữ X last hit lính
- Xóa về cài đặt gốc chọn ResetConfig
Phím T : Dùng Unti , Lái Sion, Xarat, Jhin...vv